4688 ' DE REFORMLAR KAÇINILMAZ

08 Şubat 2022 11:50 MİL ENERJİ SEN 521

Sendikal özgürlüklere açık,adalet terazisine ve dijitalleşmeye uyumlu olacak bir Sendika Kanunu elzemdir.

% 1 BARAJI REFORM DEĞİL SENDİKACILIĞA İHANETTİR

Memur-Sen ve Kamu-Sen Konfederasyonlarının talepleri doğrultusunda 6.Toplu Sözleşmeye konulan değişiklik ile Sendikalara getirilen ancak Mil-Sen Konfederasyonu tarafından yürütmeyi durdurma  talebiyle Danıştay nezdinde açılan dava sürecinde yürütmesi durdurulan %1 barajının iptal edilmesi her iki Konfederasyonda da hoşnutsuzluk oluşturmuş olacak ki “4688 sayılı kanun ihtiyaçlara cevap verememekte ve bu  kanunda reform gerekmektedir.” tarzı söylemleri üst perdeden dillendirmeye başlamışlardır.


EN BÜYÜK REFORM E-DEVLET KOLAYLIĞI OLACAKTIR


Sendikacılıkta tekelciliğin önünü açmaktan başka hiçbir amacı bulunmayan %1 sendikal barajına umut bağlayan ancak Danıştay’ın yürütmeyi durdurma kararı sonrası hayalleri yıkılan Memur-Sen ve Kamu-Sen yetkililerinin gerçek amaçları sendikal tekel oluşturmak değil de Türkiye’de günden güne gerileyen ve itibar kaybeden memur sendikacılığına ivme kazandırmak, memurlarında tıpkı işçiler gibi teknoloji imkanlarından faydalanarak özgürce üyelik ve istifa gibi işlemlerini yapmalarını sağlamak ise bu husustaki samimiyetlerinin birinci adımı %1 barajı sevdalarından tamamen vazgeçmek ikinci adımı ise ;


4688 Sayılı Kanunun 14.ve16. maddelerinin, memurlara üyeliğin kazanılması ve üyeliğin sona ermesi işlemlerini e-devlet uygulaması üzerinden yapabilecekleri şekilde düzenlenmesi.


4688 Sayılı Kanunun “Toplu sözleşmenin kapsamı “ başlıklı 28. Maddesinde ki “ …………….. Toplu sözleşme ikramiyesi hariç olmak üzere toplu sözleşme hükümlerinin uygulanmasında sendika üyesi olan ve sendika üyesi olmayan kamu görevlileri arasında ayrım yapılamaz” cümlesindeki “Toplu sözleşme ikramiyesi hariç” ibaresinin madde metninden çıkarılması,


Aynı maddenin devamında yer alan “Toplu sözleşme hükümleri, sözleşmenin yapıldığı tarihi takip eden iki mali yıl için geçerlidir.” cümlesindeki “ iki mali yıl” ibaresinin “ Bir mali yıl” olarak değiştirilmesi,


Buna bağlı olarak Toplu sözleşmede mutabakat sağlanan maaş zam oranlarında oluşabilecek enflasyon farklarının dönemsel olarak değil de resmi enflasyon rakamlarının her ayın 3’nde açıklandığından hareketle bulunulan ayın 15’nde maaşlara yansıtılması,


4688 Sayılı Kanunun “Sendika üyesi olamayacaklar” başlıklı 15.Maddesinin daha geniş memur kitlelerinin sendikalara üye olabilecekleri şekilde yeniden düzenlenmesi,


Farklı kanun ve mevzuatlara dayandırılarak sendika üyesi memurlara 3 ayda bir ödenmekte olan sözde Toplu Sözleşme İkramiyesinin  (Rakamlar değişse de bu uygulamanın adının ; memurların sendika aidatlarının kamu bütçesinden ödenmesi olduğu gerçeğini değiştirmez.) dayanağı olan mevzuatların iptal edilerek sendika aidatlarının kamu bütçesinden ödenmesi uygulamasının sonlandırılması


gibi gerçek reform niteliğindeki değişikliklere öncülük etmek olmalıdır.


TOPLU SÖZLEŞME DEĞİL BAYRAM İKRAMİYESİ


Toplu Sözleşme İkramiyesinin kaldırılmasını ve bunun yerine yılda iki kez olmak üzere her defasında yürürlükteki asgari ücretin %50 sinden az olmayacak şekilde sendika üyesi olma koşulu aranmaksızın tüm memurlara BAYRAM  İKRAMİYESİ verilmesi, üye aidatlarının kamu bütçesinden ödenmesine son verilmesini talep ediyor bu iki talebimizin hem adaleti incitmeyeceğini hem de memur sendikacılığına itibar ve ivme kazandıracağına inanıyoruz.

YENİ GALERİLER

MİL ENERJİ SEN

Manevi İlkeli ve Liyakatli Enerji Sanayi ve Madencilik Hizmetleri Çalışanları Sendikası Kurumsal Resmi Web Sitesi.

MİL ENERJİ SEN

Menekşe 1 Sokak No: 8/19 Kızılay
06420 Çankaya / Ankara

Dernek Yazılımı: Medya İnternet™ - Dernek Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.