KAMUDA ÇALIŞAN MÜHENDİS VE TEKNİK PERSONEL ÜVEY EVLAT MI ?

29 Mart 2023 10:24 MİL ENERJİ SEN 2328

Yıllardır Devletimiz için gerek arazide, gerek bürokraside özveriyle çalışan kamu mühendisleri, mimarları, şehir plancıları ile tekniker ve teknisyen gibi teknik personel dengi meslek gruplarına göre özlük hakları açısından çok geride bırakılmışlardır.

TEKNİK PERSONELLER ÜVEY EVLAT DEĞİLDİR

 

Yıllardır kamuda Devletimiz ve Milletimiz için gerek arazide, gerek bürokraside özveriyle çalışan mühendisler, mimarlar, şehir plancısı , tekniker, teknisyen vb. teknik personel dengi meslek gruplarına göre özlük hakları açısından çok geride bırakılmışlardır. Teknik personeller ülkemizin üvey evlatları değillerdir.

Bu kapsamda Mil-Sen Konfederasyonu ve Mil Enerji Sen sendikası olarak her zaman olduğu gibi önce “Ahlak ve Maneviyat” şiarıyla tüm kamu personelimizin ve özellikle basın açıklamamıza konu olan  kamu mühendisleri, mimarları, şehir plancıları ve teknik personel için talep ve önerilerimizi yetkililerin dikkatine sunmaktayız.

 

MÜHENDİSLİK MESLEK KANUNU BİR AN ÖNCE ÇIKARILMALIDIR

 

Ülkemizde teknik hizmetler sınıfının en üst noktasında görev yapan ve özel ihtisas gerektiren mühendislik mesleğinin unvan, yetki, kapsam, çalışma şartları, kariyer basamakları, meslekte uzmanlaşmanın ve mesleki gelişimin düzenlenmesine gereksinim bulunmaktadır. Bu konuda Mühendislik Meslek Kanunu”nun çıkartılması hem mesleki gelişimin teşvik edilmesine hem bilgi ve tecrübenin ödüllendirilmesine hem de Türkiye’nin gelişmesine katkı sağlayacaktır.

Mil Enerji Sen olarak saha çalışmalarımızdan elde ettiğimiz veriler ışığında yaşanan problemlerin bir kısmı şu şekildedir.

* Kamu mühendisleri emri altında çalışan işçi kardeşlerinden daha az bir gelire sahiptirler.

* Kamu mühendisleri yoksulluk sınırının yarısına yakın bir maaş almaktadırlar.

* Kamu mühendisleri dengi olan doktor, savcı vb. mesleklerle 2016 yılında benzer bir gelire sahipken şu an 4’te 1’i kadar bir gelire sahiplerdir.

Bu sorunlara yönelik çözüm önerilerimiz ise;

1-) Kamuda çalışan tüm mühendislere “Teknik Sorumluluk Tazminatı” adı altında diğer meslek gruplarına yapıldığı gibi yeni bir ödeme kaleminin oluşturulması, bu kalemin en düşük mühendis maaşını 30.700 TL olan yoksulluk sınırının üzerine çıkaracak şekilde düzenlenmesi ve memur maaş artış oranlarına göre güncellenmesi gerekmektedir.

2-) “Mühendislik Meslek Kanunu” çıkartılarak mesleki gelişimin teşvik edilmesi, bilgi ve tecrübenin ödüllendirilmesi gerekmektedir.

3-) Kamuda çalışan tüm mühendislerin ek ödemelerin (denkleri olan hakim-savcı ve doktorluk gibi meslekler göz önünde bulundurularak) arttırılması gerekmektedir.

4-)  Tüm gelirlerin emekliliğe katkı sağlamasını ve emekli mühendisler içinde ilave emeklilik ödeneği gibi bir düzenlemenin (en az 15.000 gösterge) yapılması gerekmektedir.

 

MÜLAKAT KALDIRILMALI, LİYAKAT ESAS ALINMALIDIR

 

Mil Enerji Sen olarak bütün kamu personeline yönelik olan taleplerimizden bir kaçını da kamuoyu ile paylaşıyoruz.

a-) Kamuya personel alımlarında, kamu kurumlarının “Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği” sınavlarında “Mülakat” kaldırılmalı ve “Liyakat “esas alınmalıdır.

b-)  Memurların sendikalara üyelik ve istifa işlemlerinin (Kamu ve özel sektör işçilerinde olduğu   gibi)  e-devlet uygulaması üzerinden yapılabilmesi sağlanmalıdır.

c-)  Kamu çalışanlarının gelirleri üzerindeki vergi yükünün kaldırılmalı, hafta sonu resmi tatil günleri olan Cumartesi ve Pazar günleri memurların yıllık izin sürelerinden sayılmamalıdır.

ç-) Yaşanabilir bir emeklilik için kamu çalışanlarının tüm gelir kalemlerinin emekliliğe esas kabul edilmelidir.

d-) Yardımcı Hizmetler Sınıfı (YHS) çalışanları, Genel İdari Hizmetler (GİH) Sınıfında eğitim durumlarına uygun kadrolara sınavsız olarak geçirilmelidir.

e-) Kamu çalışanlarına yılda iki kez (Ramazan ve Kurban Bayramlarında) ikramiye verilmelidir.

  • Etiketler

YENİ GALERİLER

MİL ENERJİ SEN

Manevi İlkeli ve Liyakatli Enerji Sanayi ve Madencilik Hizmetleri Çalışanları Sendikası Kurumsal Resmi Web Sitesi.

MİL ENERJİ SEN

Menekşe 1 Sokak No: 8/19 Kızılay
06420 Çankaya / Ankara

Dernek Yazılımı: Medya İnternet™ - Dernek Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.