Muvafakatname

DAVA AÇMA KILAVUZU

 

DAVA İÇİN AVUKATA GÖNDERİLMESİ GEREKEN EVRAKLAR

 

Davanızın açılabilmesi için aşağıda sayılan evrakların hepsinin tamamlanması zorunludur:

1-    Yetki Belgesi (Vekalet): 

Üyelerimiz için Yetki Belgesi, vekaletname yerine geçmektedir. Yetki Belgesi, Üyemiz tarafından okunarak imzalanmalı akabinde Şube Başkanı/İl temsilcisi de Yetki Belgesini imzalayarak sendika hukuk bürosuna sonra gönderilmelidir.

2-    Dava Konusu İle İlgili Tüm Evraklar:

İdareye müracaat dilekçesi, dava konusu olacak İdarenin ret yazısı, tebliğ-tebellüğ belgesi, sağlık raporu gibi… dava konusu ile ilgili tüm evraklar

3-    Üyenin Dava Konusuna İlişkin Açıklamaları:

Dava konusu olayın kısaca safahatı, idarenin işleminin neden haksız olduğu hakkında üyemizin bildiklerini özet olarak okunaklı bir şekilde yazması

4-    Dava Harç/Posta Masrafının Avukatın Hesabına Yatırıldığına Dair Dekont

5-    Dava takibi

Üyelerimizin haklarında açılan davalara ilişkin takip, belge sunma ve bilgi alma işlemlerini sendikamız  Hukuk Müşavirinin e-mail adresi veya telefon üzerinden yapmaları gerekmektedir.

ÖNEMLİ UYARI

Dava takibi isteyen üyelerimiz, yukarıda sayılan evrakların örneklerini avukatımıza  göndermelidirler. Belgelerin aslı üyelerimizde kalacaktır. Zamanaşımı süresi ve avukatın dava dosyasını hazırlama süresi dikkate alınarak gecikmeksizin evraklar ulaştırılmalıdır. Geç gönderilen evraklara karşı işlem yapılamayabilir.  Özel hallerin dışında noterden vekaletname vermeyeceklerdir.

Avukata gönderilen evrakların, harçların ve posta masraflarının iadesi olmaz. Dava sürecinde istenilen ilave harçlar (Temyiz, İstinaf, İtiraz harçları, gider avansı gibi) üyemiz tarafından eksiksiz olarak süresinde yatırılmalıdır. 

Aksi halde üyemiz yapılacak yasal (Temyiz, İstinaf, İtiraz gibi) başvurudan vazgeçmiş sayılır.

 

Yukarıda sayılan belgeler tamamlandıktan sonra, Sendikamızın Şube Başkanlarına/İlçe temsilcilerine teslim edilerek veya üyelerimiz belgeleri doğrudan kargo, fax ve e-mail yolu ile Sendikamız hukuk bürosuna gönderebilirler.

 

VEKALETNAME - YETKİ BELGESİ 

İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

YENİ GALERİLER

MİL ENERJİ SEN

Manevi İlkeli ve Liyakatli Enerji Sanayi ve Madencilik Hizmetleri Çalışanları Sendikası Kurumsal Resmi Web Sitesi.

MİL ENERJİ SEN

Menekşe 1 Sokak No: 8/19 Kızılay
06420 Çankaya / Ankara

Dernek Yazılımı: Medya İnternet™ - Dernek Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.