YARDIMCI HİZMETLER SINIFI KALDIRILSIN

03 Şubat 2022 09:15 MİL ENERJİ SEN 2011

Aynı statüde görev yapan mübaşirlerin 05.02.2019 tarihindeki Cumhurbaşkanı Kararı ve 06 Şubat 2019 tarih ve 30678 sayılı Resmî Gazete yayımı ile Genel İdari Hizmetler Sınıfı’na geçişleri sağlanmıştır.

KAMUDA ÜVEY EVLAT UYGULAMASI SON BULSUN

 

Kamu kurum ve kuruluşlarında çeşitli unvanlarda (teknisyen yardımcısı, hizmetli, aşçı, kaloriferci, dağıtıcı, terzi, berber, garson, bahçıvan, matbaacı vb.) görev yapan Yardımcı Hizmetler Sınıfındaki kamu görevlileri, bulundukları hizmet sınıfından kaynaklı maddi ve manevi mağduriyet yaşamakta ve yıllardır hizmet sınıflarının değiştirilmesi suretiyle bu mağduriyetlerinin giderilmesini beklemektedirler.

2005 yılında imzalanan Toplu Görüşme Mutabakat Metninde; “Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışanların öğrenim durumlarına göre diğer hizmet sınıflarına bir defaya mahsus olmak üzere sınavsız atanmalarının sağlanması” için çalışma yapılacağı kararının yer alması, Yardımcı Hizmetler Sınıfındaki kamu görevlilerinin sınıf değişikliğine ilişkin beklentilerine bugüne kadar cevap verilmemiş olması yetkili ama etkisiz sendikaların iş bilmezliğinin ve imzaladıkları Toplu Görüşme Mutabakat Metnine ne kadar yabancı olduklarının açık bir göstergesidir.

Kamuda üvey evlat durumunda olan Yardımcı Hizmetler Sınıfındaki kamu görevlileri, kadro unvanlarına ilişkin görevlerin tanımı ünvan bazında net olarak belirlenmemiş olmasından dolayı sorunlar yaşamaktadırlar. Ünvanlarına ilişkin görev tanımlarının belirgin olmaması ve hukuki hiçbir dayanağı olmamasına rağmen bu kişilere kurumlarda pek çok işin gördürülebilecek personeller olarak bakılmasına neden olmaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda tesis edilen sınıflar arasında sadece Yardımcı Hizmetler Sınıfına dâhil kamu görevlileri için ek gösterge belirlenmemiştir. Ek gösterge belirlenirken bu hizmet sınıfına dâhil personelin kapsam dışı tutulması Yardımcı Hizmetler Sınıfındaki kamu görevlilerinin aylık ücretleri ve emeklilik haklarının (emekli aylığı ve emekli ikramiyesi) diğer memurlara göre daha düşük seviyede kalmasına neden olmaktadır. Bu ise Yardımcı Hizmetler Sınıfındaki kamu görevlilerinin hem çalışırken hem de emeklilikte maddi kayıplar yaşamalarına sebep olmaktadır.

Aynı statüde görev yapan mübaşirlerin 05.02.2019 tarihindeki Cumhurbaşkanı Kararı ve 06 Şubat 2019 tarih ve 30678 sayılı Resmî Gazete yayımı ile Genel İdari Hizmetler Sınıfı’na geçişleri sağlanmıştır. Kamuda çalışan tüm Yardımcı Hizmetler Sınıfı çalışanlarına da temsilde adalet ve Anayasamızın 49 uncu maddesinin “Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları korumak, çalışmayı desteklemek ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır.” Hükmü doğrultusunda bu hakkın verilmesi gerekmektedir.

Manevi İlkeli ve Liyakatli Enerji Sanayi ve Madencilik Hizmetleri Çalışanları Sendikası (MİL-ENERJİ SEN) olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenecek geçici bir madde ile kamuda pek çok işi gören memurun tanımı ile uyuşmayan Yardımcı Hizmetler Sınıfının tümden kaldırılması gerektiğini ve bu sınıfta yer alan kamu personellerinin eğitim durumlarına uygun memur kadrolarında değerlendirilmesi için acilen düzenlemeler yapılmasının elzem olduğunu bir kez daha kamuoyu ile paylaşıyoruz.

İbrahim SİVRİDAĞ - Genel Başkan Yardımcısı

YENİ GALERİLER

MİL ENERJİ SEN

Manevi İlkeli ve Liyakatli Enerji Sanayi ve Madencilik Hizmetleri Çalışanları Sendikası Kurumsal Resmi Web Sitesi.

MİL ENERJİ SEN

Menekşe 1 Sokak No: 8/19 Kızılay
06420 Çankaya / Ankara

Dernek Yazılımı: Medya İnternet™ - Dernek Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.