MEMURLARA E-DEVLET UYGULAMASI ÜZERİNDEN SENDİKALARA ÜYELİK VE İSTİFA HAKKI VERİLMESİ KONUSUNDA ISRARLIYIZ.

29 Ocak 2022 14:59 MİL ENERJİ SEN 13162

MEMURA E-DEVLET KOLAYLIĞI İÇİN REFERANDUM MU GEREKİYOR
 
Manevi İlkeli ve Liyakatli Enerji Sanayi ve Madencilik Hizmetleri Çalışanları Sendikası (MİL-ENERJİ SEN) Genel Başkan Yardımcısı Yurdal Gezer,  2.5 yıldır gündemde tutmaya çalıştığımız ; memurların neden e-devlet uygulaması üzerinden memur sendikalarına üyelik ve istifa hakları yok konusunu yetkili-etkisiz ve etkisiz-yetkisiz bazı konfederasyonlar arzu etmeyip karşı çıksalar da bizler gündemde tutmaya devam edeceğiz.


İşçi personellerin Sendika üyeliği ve üyeliğin kazanılması konusu 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 17. Maddesinin 5.fıkrasında “Sendikaya üyelik, Bakanlıkça sağlanacak elektronik başvuru sistemine e-devlet kapısı üzerinden üyelik başvurusunda bulunulması ve sendika tüzüğünde belirlenen yetkili organın kabulü ile e-devlet kapısı üzerinden kazanılır….. ” şeklinde düzenlemiş olup yine işçi personellerin Sendika üyeliğinin sona ermesi ve askıya alınması uygulamasının ne şekilde yapılacağı 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 19. Maddesinin 2.fıkrasında “ Her üye, e-devlet kapısı üzerinden çekilme bildiriminde bulunmak suretiyle üyelikten çekilebilir. e-devlet kapısı üzerinden yapılan çekilme bildirimi elektronik ortamda eş zamanlı olarak Bakanlığa ve sendikaya ulaşır…..” şeklindedir.
 
BU HAKKIN VERİLMESİ KİMLERİN İŞİNE GELMİYOR
 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay’ın “ memurlarında sendikalara e–devlet üzerinden sendika üyelik ve istifa işlemlerini yapabilmeleri için çalışma başlatılacağı ” açıklamasının üzerinden 1.5 yıl gibi bir süre geçmesine rağmen maalesef bu konuda hiçbir değişikliğe gidilmemiştir. Memurların e-devlet uygulaması üzerinden sendikalara üyelik ve istifa işlemlerini yapabilmelerini düzenleyen 4688 sayılı kanunun 14. ve 16. maddelerinde gerekli yasal düzenlemenin ivedilikle yapılması gerekmektedir.
 
Memurların özgürce istedikleri memur sendikalarına üyelik ve istifa işlemlerini yapabilmeleri imkanı tanınması ile milyonlarca kağıt israfının önüne geçileceği gibi bürokratik işlemlerde en asgariye indirilecektir. Ayrıca mevut durumda sıkça rastlanılan sendikacı ve yönetici mobingleri ile kargo,ptt külfetleri de ortadan kalkmış olacaktır.
 
4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 14.ve 16. Maddeleri bir an önce değiştirilerek hali hazırda ; Dernek Üyeliği sorgulama ve sonlandırma, Siyasi Parti Üyeliği, İşçi sendikalarına Üyelik ve İstifa işlemleri, Adres Değişikliği, Vergi Borcu sorgulama ve Ödeme Hizmetleri, IMEI sorgulama ve kaydı, Askerlik durum belgesi sorgulama, 4A hizmet dökümü , Emeklilik bilgileri, Üniversite\yurt kaydı, Yurt ve burs sorgulama, alt-üst soy bilgisini öğrenme, SSK sorgulama, Maaş sorgulama, İşsizlik ödeneği sorgulama, Mahkeme Dava Dosyası Sorgulama, Adli Sicil Kaydı Sorgulama ve Belge Doğrulama, Mobil/Sabit/İnternet/KabloTV/Uydu İşletmecilerinden Borç ve Alacak Sorgulama, Araç Sorgulama, Sürücü Belgesi Ceza Puanı Sorgulama , Vergi ve  trafik cezası, harç ödemeleri , Din bilgisi değişikliği, e-Nabız Kişisel Sağlık Sistemi, Tapu bilgileri sorgulama, Nüfus cüzdanı örneği, askerlik belgesi,. Yurt içi seçme kaydı gibi bir çok hizmetin verilmekte olduğu e-devlet uygulaması üzerinden memurlara da sendikalara üyelik ve istifa hakkı tanınmalıdır.


Yaşamakta olduğumuz milenyum çağında Yeniden Büyük Türkiye’yi, yerli otomobilimizi, yerli uçağımızı konuştuğumuz bir dönemde memurların halen bu haktan mahrum bırakılmaya devam edilmesi ülkemizin yükselen imajı ile örtüşmemektedir. Bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanımızı bu sorunun çözüme kavuşturulması ve ilgili kurumların ivedilikle çalışma başlatmaları hususlarında gerekli hassasiyeti göstereceğini ümit ediyoruz.

  • Etiketler

YENİ GALERİLER

MİL ENERJİ SEN

Manevi İlkeli ve Liyakatli Enerji Sanayi ve Madencilik Hizmetleri Çalışanları Sendikası Kurumsal Resmi Web Sitesi.

MİL ENERJİ SEN

Menekşe 1 Sokak No: 8/19 Kızılay
06420 Çankaya / Ankara

Dernek Yazılımı: Medya İnternet™ - Dernek Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.