Dünün Sendika Barajı MAĞDUR'ları, Bugün Sendikal Baraj Getirmek ile MAĞRUR'lanıyorlar

13 Aralık 2022 20:09 MİL ENERJİ SEN 281

TÜRKİYE YÜZYILINA YARAŞIR SENDİKAL ANLAYIŞ BU OLMAMALI

Yıllar önce en büyük mağdurunun Memur-Sen olduğu ve ısrarla kaldırılmasını savunduğu %5 barajı vardı ve alınan yerinde bir karar ile bu baraj kaldırılmıştı. O zamanlardan bu zamana ne değişti de dünün mağdur sendikasının temsilcileri bugün %2 barajı getirilmesinde ısrarcı oluyor ? 

Anayasal haklara ve memurların hür iradelerine saygıları kalmayan, aldıkları dolgun maaşlar ve bindikleri lüks makam araçlarıyla anılan, üye aidatlarının nerelerde harcadıklarının hesabını açıklayamayan bu mağrur zihniyet daha geçen yıl Danıştay tarafından hukuka aykırı bulunan %1 barajı konusundan ders çıkarmamış olacak ki hızlarını alamayıp bu defa da %2 barajı denemesine cüret etmişlerdir. Sahalarda kamu çalışanları ile iç içe bir sendikacılık yerine rezidanslarda oturarak sendikacılık yapmayı alışkanlık haline getirenlerin bu tarz beyhude çabaları en başta kurucuları Rahmetli Mehmet Akif İNAN’ın kemiklerini sızlatmaktadır.


Manevi İlkeli Liyakatli Enerji Sanayi ve Madencilik Hizmetleri Çalışanları (MİL ENERJİ SEN) olarak yaklaşık 3 yıldır memurlara e-devlet uygulaması üzerinden sendikalara üyelik ve istifa hakkı verilmesi taleplerimize kulak tıkayan siyasetçiler, ne hikmetse kendilerinin arka bahçesi olan sendikaların çöküşlerini erteleyebilmek için daha önce Danıştay tarafından iptal edilen %1 sendika barajını, bu defa da %2 ye çıkararak bir torba yasa ile kanunlaştırma cihetine gitmişlerdir.

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nda; sendika ve konfederasyonların kuruluşu, organları, yetkileri ve faaliyetleri, görev alacak kamu görevlilerinin hak ve sorumlulukları ile toplu sözleşme yapılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenerek, hizmet kolu esasına göre Türkiye çapında faaliyette bulunmak amacıyla bir hizmet kolundaki kamu işyerlerinde çalışan kamu görevlileri tarafından kurulabilecek olan sendikaların hizmet kollarına yer verilmiş olup, sendikalara üyeliğin serbest olduğu, kamu görevlilerinin çalıştıkları işyerinin girdiği hizmet kolunda kurulu bir sendikaya üye olabilecekleri hükmünün yanında, kamu işvereninin kamu görevlileri arasında sendika üyesi olmaları veya olmamaları nedeniyle bir ayrım yapamayacağı hususu, sendika üyelerinin ve yöneticilerinin güvencesi olarak düzenlenmiştir.

Kamu çalışanlarının haklı taleplerini karşılamak ve sorunlarına çözümler üretmek yerine kendi koltuklarını koruyabilmek için siyasetin gölgesine sığınan rezidans sendikacılarının yüzdelik baraj oyunlarına, siyasi partilerin ve TBMM üyelerinin gelmeyeceklerini ümit ediyoruz. Bu tablo Toplu Sözleşme masalarında kamu çalışanlarını yoksulluk sınırının altında maaşlara mahkum edenlerin bu tür girişimleri yolun sonuna geldiklerinin emaresidir. Sendika olarak tekelleşmek isteyenler, yeni sendikalara karşı takındıkları bu tutumlarını her fırsatta gündeme getirmekte ve İktidarı ve TBMM’ni buna alet etmek istemektedirler. Bu düşüncelerinden hareketle %2 barajının altında üye sayısına sahip sendikaların üyelerinin toplu sözleşme priminden faydalanmalarının önüne geçilmek istenmektedir. Kamu çalışanlarını yıllardır oyalayarak menfaatlerine menfaat katmaktan başka bir amaç güdülmeyen makam, mevki ve saltanat sendikacılığının ve sendikacılarının sonu yakındır.

Anayasanın 10. maddesinde yer alan “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.” ve “Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Anayasanın eşitlik ilkesine, özgürlüklere, örgütlenme hakkının kullanılmasına ve adalet ilkelerine aykırı olan bu tür adımların, bir seçim arifesinde olan ülkemizin TÜRKİYE YÜZYILI vizyonuna ve toplumsal barışına vereceği zararlar bu teklifte imzası bulunan milletvekilleri tarafından göz ardı edilmemelidir.

Mil Enerji Sen olarak ; %2 barajı ile engellenmek istenen sendikaların yüz binlerce üyelerini ve yakınlarını yok sayan, Sendikal özgürlüğe ve örgütlenme hakkına ipotek koymaktan başka hiçbir amacı olmayan, Anayasaya aykırı, hak ve özgürlükleri kısıtlayan bu kanun teklifi bir daha gündeme getirilmemek üzere TBMM ve ülke gündeminden derhal kaldırılması, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun 14. ve16. maddeleri memurların e-devlet uygulaması üzerinden sendikalara üye olabilmelerine ve üyelikten çekilebilmelerine uygun hale getirilmesini talep ediyoruz.

Her siyasi görüşten, her cinsten, her mezhep ve inanıştan tüm kamu çalışanlarını birliğe çağırma idealimizin zor ve çetin bir uğraş gerektirdiğinin bilincinde olan bir sendika olarak var gücümüzle gece gündüz durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Bağımsızlığımızdan, özgürlüğümüzden ve sendikal mücadelemizden ve dik duruşumuzdan en ufak bir taviz vermeyeceğiz. Bu zorluklar karşısında yılgınlık gösteren, taviz veren ve emir almaya başlayan bir anlayışa asla müsaade etmeyeceğiz.

Tüm kamu çalışanlarını, bu kararlılığımıza destek vermeye ve sendikamıza üye olmaya davet  ediyoruz.

 

Ali YÜCEL - Genel Başkan Vekili

 

YENİ GALERİLER

MİL ENERJİ SEN

Manevi İlkeli ve Liyakatli Enerji Sanayi ve Madencilik Hizmetleri Çalışanları Sendikası Kurumsal Resmi Web Sitesi.

MİL ENERJİ SEN

Menekşe 1 Sokak No: 8/19 Kızılay
06420 Çankaya / Ankara

Dernek Yazılımı: Medya İnternet™ - Dernek Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.